การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง“สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำและประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ”

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
โครงการวิเคราะห์สถานะของความมั่นคงด้านน้ำ ผลิตภาพจากน้ำ และภัยพิบัติ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บท โดยเฉพาะด้านน้ำ
และ
โครงการ แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการน้ำเพื่อรองรับยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ

First Workshop on Water Security, Water Productivity and Water-related Disasters

Agenda
First Workshop on Water Security, Water Productivity and Water-related Disasters
Analysis of water security, water productivity and water-related disaster for water resources master plan

Monday, October 29, 2018, 9.00 – 16.00

Venue: SuanRuam Jai 2 meeting room, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand (https://goo.gl/maps/aEAZoX84MsE2)
 

การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9 “กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”

กำหนดการ
การจัดเวทีสาธารณะนโยบายน้ำ สกว. ครั้งที่ 9
“กรอบการวิจัยที่สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ การปฏิรูป การบริหารจัดการน้ำของประเทศ”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561

โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC

Project Board Third National Communication (TNC) and Biennial Update Report (BUR) to the UNFCCC
and
Low Emissin Capacity Building Project (LECB) (4/2017)  

October 2017

Workshop On Area Collaborative BCP Initiative in Thailand

Workshop On Area Collaborative BCP Initiative in Thailand

On 11th October 2017 (8:00-12.35)

At Krungsri River Hotel, Ayutthaya

The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River (th)

การจัดประชุมนำเสนอผลการศึกษา

โครงการการศึกษาการจัดการการแทรกตัวของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา

(The Management Study of Salt Intrusion into Chao Phraya River)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560   โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

 

ความเป็นมา

Seminar on Water Resources Act Mach 30, 2017 (th)

การสัมมนาเรื่อง "พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ..."
Seminar on Water Resources Act    Mach 30, 2017
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.

กำหนดการ

Pages

Subscribe to Water Resource System Research Unit RSS