สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.พุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.ศาลายาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
2. ต.คลองโยงน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.มหาสวัสดิ์น้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ