สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.สามพราน, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.ท่าข้ามน้ำแล้งน้ำปกติน้ำปกติน้ำปกติ
2. ต.ทรงคนองน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.หอมเกร็ดน้ำมากน้ำมากน้ำปกติน้ำมาก
4. ต.บางกระทึกน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.บางเตยน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.สามพรานน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.บางช้างน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
8. ต.ไร่ขิงน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
9. ต.ท่าตลาดน้ำแล้งน้ำปกติน้ำแล้งน้ำแล้ง
10. ต.กระทุ่มล้มน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
11. ต.คลองใหม่น้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
12. ต.ตลาดจินดาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
13. ต.คลองจินดาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
14. ต.ยายชาน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
15. ต.บ้านใหม่น้ำแล้งน้ำปกติน้ำแล้งน้ำแล้ง
16. ต.อ้อมใหญ่น้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ