สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.บางเลน, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.บางเลนน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
2. ต.บางปลาน้ำมากน้ำมากน้ำปกติน้ำมาก
3. ต.บางหลวงน้ำมากน้ำมากน้ำมากน้ำมาก-เกิน
4. ต.บางภาษีน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.บางระกำน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.บางไทรป่าน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.หินมูลน้ำมากน้ำมากน้ำมากน้ำมาก-เกิน
8. ต.ไทรงามน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
9. ต.ดอนตูมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
10. ต.นิลเพชรน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
11. ต.บัวปากท่าน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
12. ต.คลองนกกระทุงน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
13. ต.นราภิรมย์น้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
14. ต.ลำพญาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
15. ต.ไผ่หูช้างน้ำมากน้ำมากน้ำมากน้ำมาก-เกิน