สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.ดอนตูม, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.สามง่ามน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
2. ต.ห้วยพระน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.ลำเหยน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
4. ต.ดอนพุทราน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.บ้านหลวงน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.ดอนรวกน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.ห้วยด้วนน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
8. ต.ลำลูกบัวน้ำมากน้ำมากน้ำปกติน้ำมาก