สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.นครชัยศรี, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.นครชัยศรีน้ำมากน้ำมากน้ำมากน้ำมาก-เกิน
2. ต.บางกระเบาน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.วัดแคน้ำแล้งน้ำปกติน้ำแล้งน้ำแล้ง
4. ต.ท่าตำหนักน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.บางแก้วน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.ท่ากระชับน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.ขุนแก้วน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
8. ต.ท่าพระยาน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
9. ต.พะเนียดน้ำปกติน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
10. ต.บางระกำน้ำปกติน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
11. ต.โคกพระเจดีย์น้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
12. ต.ศรีษะทองน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
13. ต.แหลมบัวน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
14. ต.ศรีมหาโพธิ์น้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
15. ต.สัมปทวนน้ำปกติน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
16. ต.วัดสำโรงน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
17. ต.ดอนแฝกน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
18. ต.ห้วยพลูน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
19. ต.วัดละมุดน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
20. ต.บางพระน้ำมากน้ำปกติน้ำปกติน้ำปกติ
21. ต.บางแก้วฟ้าน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
22. ต.ลานตากฟ้าน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
23. ต.งิ้วรายน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
24. ต.ไทยาวาสน้ำปกติน้ำมากน้ำปกติน้ำปกติ