สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.กำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.ทุ่งกระพังโหมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
2. ต.กระตีบน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.ทุ่งลูกนกน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
4. ต.ห้วยขวางน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.ทุ่งขวางน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.สระสี่มุมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.ทุ่งบัวน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
8. ต.ดอนข่อยน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
9. ต.สระพัฒนาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
10. ต.ห้วยหมอนทองน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
11. ต.ห้วยม่วงน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
12. ต.กำแพงแสนน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
13. ต.รางพิกุลน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
14. ต.หนองกระทุ่มน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
15. ต.วังน้ำเขียวน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ