สถานการณ์น้ำรายอำเภอ

สถานการณ์น้ำอำเภอ : อ.เมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม
ตำบลอุปโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมสรุปสถานการณ์น้ำ
1. ต.พระปฐมเจดีย์น้ำแล้งน้ำปกติน้ำแล้งน้ำแล้ง
2. ต.บางแขมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
3. ต.พระประโทนน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
4. ต.ธรรมศาลาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
5. ต.ตาก้องน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
6. ต.มาบแคน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
7. ต.สนามจันทร์น้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
8. ต.ดอนยายหอมน้ำมากน้ำมากน้ำมากน้ำมาก-เกิน
9. ต.ถนนขาดน้ำมากน้ำปกติน้ำแล้งน้ำปกติ
10. ต.บ่อพลับน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
11. ต.นครปฐมน้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
12. ต.วังตะกูน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
13. ต.หนองปากโลงน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
14. ต.สามควายเผือกน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
15. ต.ทุ่งน้อยน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
16. ต.หนองดินแดงน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
17. ต.วังเย็นน้ำปกติน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
18. ต.โพรงมะเดื่อน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
19. ต.ลำพยาน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
20. ต.สระกะเทียมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
21. ต.สวนป่านน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
22. ต.ห้วยจรเข้น้ำแล้งน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
23. ต.ทัพหลวงน้ำมากน้ำมากน้ำปกติน้ำมาก
24. ต.หนองงูเหลือมน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ
25. ต.บ้านยางน้ำมากน้ำมากน้ำแล้งน้ำปกติ